Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2016

weirdnik
Samotność jest wtedy, kiedy wracasz do domu, odpalasz Facebooka i przez godzinę go odświeżasz. Żyjesz życiem dawnych znajomych, miłości, ale żyjesz obok. Nie jesteś częścią ich świata, nigdy nie zapala się chmurka wiadomości. Pusto.

Samotność jest wtedy, kiedy telefon służy Ci do odświeżania instagrama, bo jedyne smsy jakie przychodzą to te od operatora. Dźwięki mogą być permanentnie wyłączone, bo i tak nikt nie zadzwoni.

Samotność jest wtedy, kiedy widzisz setki eventów, na które z przyjemnością byś poszedł, ale nie idziesz. Bo nie masz z kim. Możesz iść sam, ale byłoby Ci tak przykro i głupio, że nie masz nikogo, że już bezpieczniej zostać w domu.

Samotność jest wtedy, kiedy siedzisz wieczorem i gapisz się w ścianę, bo każdy wieczór jest dokładnie taki sam.
Reposted fromtoniewszystko toniewszystko viairmelin irmelin

October 29 2016

weirdnik
Reposted frompl pl viasucznik sucznik
weirdnik
Reposted frompl pl viasucznik sucznik

October 24 2016

weirdnik

October 23 2016

weirdnik
ada-xsand:

imageimageimageimageimageimage

CINEMAGRAPHS: gallery of living movie stills

 • Reservoir Dogs (1992)
 • Se7en (1995)
 • Léon: The Professional (1994)
 • Interview with the Vampire (1994)
 • Fight Club (1999)
 • Sin City (2005)
 • The Big Lebowski (1998)
 • Kill Bill Vol.1 (2003)
 • Blade Runner (1982)
 • Donnie Darko (2001)
 • Shame (2011)
 • The Wolf of Wall Street (2013)
 • Trainspotting (1996)
 • Frank (2014)
 • Blade Runner (1982)
 • 10 Things I Hate About You (1999)
 • The Girl with the Dragon Tattoo (2011)

Source: Tech Noir

weirdnik
0154 3554 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
weirdnik
0231 5287 500
on her board
weirdnik
9233 684e 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viasucznik sucznik
weirdnik
Reposted frompl pl viasucznik sucznik
weirdnik
9607 03c0
weirdnik
8730 3931
AAhhhh lok at you
weirdnik
0239 834f
Reposted fromMiziou Miziou viaoll oll
weirdnik
7021 8570
Good Will Hunting  (1997)
weirdnik
0919 f751 500
Reposted frombudas budas viasucznik sucznik
weirdnik
weirdnik
1450 7219 500
Back stamp
weirdnik
1456 c90a 500
Just swell
weirdnik
1508 a473 500
Searchin'
weirdnik
weirdnik
1. Prawo podobieństwa.

Zawsze przyciągamy takich ludzi do swojego życia, jakimi sami, w istocie, jesteśmy. Jeśli nie odpowiada ci otoczenie – zajrzyj do własnego wnętrza. Jeśli zaś uważasz, że masz szczęście do ludzi, to znaczy, że sam taki jesteś. Dlatego, jeśli chcesz pozyskać dla swojego życia szlachetnego człowieka, sam bądź takim człowiekiem.

2. Prawo przyczyny i skutku.

Co dajemy, to do nas wraca. Traktuj partnera tak, jak chcesz, aby on traktował ciebie.

3. Prawo miłości

Wszyscy – i kobiety i mężczyźni – bardzo potrzebujemy miłości. Miłość oznacza akceptację, szczerość, czułość, troskę, gotowość do oddania, niesienia odpowiedzialności, nadzieję, bezinteresowność, szczodrość. Im więcej sami przejawiamy te cechy w działaniach, tym więcej otrzymamy od świata. Strach, zazdrość, uzależnienie, manipulacja, kontrola, pretensje, wymówki niszczą relacje i nie mają żadnego związku z miłością.

4. Prawo mocy słowa.

Czy wiesz, jaką moc mają słowa? Słowo może uzdrowić i może zabić. Uważaj na to, co mówisz. Etykietki, oskarżanie, wymówki tworzą w duszy rany, które trudno się goją. Są nieodwracalne, ponieważ w duszy każdego człowieka mieszka dziecko, które boi się odrzucenia. Nie doceniamy swoich umiejętności zadawania temu dziecku bólu. Wykorzystaj moc swoich słów po to, by wspierać, chwalić, mówić rzeczy dobre.

5. Prawo zaufania.

Zaufanie jest niezbędne dla relacji w miłości. Bez zaufania człowiek robi się podejrzliwy, niespokojny i pełen obaw. Jego partner czuje się wówczas, jakby utkwił w emocjonalnej pułapce, wydaje mu się, że nie może swobodnie oddychać. Zazdrość to strach przed samotnością, niska samoocena i brak miłości do siebie. Zaufanie to warunek miłości.

6. Prawo szczerości.

Ludziom często wydaje się, że gdy kochasz kogoś, to wystarczy, aby razem żyć długo i szczęśliwie. Miłość jednak podobna jest do rośliny, która albo wzrasta i kwitnie, albo więdnie i umiera. Wszystko zależy od tego, co z nią robimy. Zaufanie to woda, bez której roślina nie przeżyje. Otwartość i szczerość uczuć, mówienie drugiej osobie o swoich uczuciach do niej, wspieranie, chwalenie to słońce, niezbędne roślince do tego, by była silna i odporna. Wewnętrzne dziecko każdego z nas pragnie akceptacji i przytulenia.

7. Prawo obdarowania

Kochać oznacza podarować część siebie nieodpłatnie i bezwarunkowo. Obdarowywać, a nie „poświęcać się”. Jeśli chcesz, by ktoś obdarował cię miłością, zacznij od obdarowania nią kogoś. Miłość wraca do ciebie zawsze. Może nie wróci od tego człowieka, ku któremu została skierowana, ale na pewno wróci. W dwójnasób. Pamiętaj, że zapas miłości jest nieograniczony. Nie tracisz jej, gdy nią obdarowujesz. Jednym z powodów, dla których ludzie rzadko kochają jest oczekiwanie, aż ktoś ich pokocha. To tak, jakby muzyk powiedział: „zacznę grać dopiero wtedy, gdy ludzie zaczną tańczyć”. Albo jakbyś oczekiwał ciepła z ogniska, którego nie rozpaliłeś. Miłość jest bezwarunkowa i nie żąda niczego w zamian. Nie znosi wymiany barterowej. Tajemnica szczęśliwych relacji na całe życie tkwi w myśleniu, co możesz dać, zamiast – co możesz wziąć.

8. Prawo dotyku

Dotyk to jeden z najsilniejszych przejawów miłości, burzący mury i umacniający Wasz związek. Dotknąć kogoś to dotknąć jego duszy. Dlatego, gdy jest nam źle, jesteśmy obrażeni, mówimy „nie dotykaj mniej”. Przytulaj człowieka, którego kochasz tak często, jak jest to możliwe. Trzymajcie się za ręce. Kiedy dotykamy kogoś z czułością, zmienia się nasza fizjologia oraz fizjologia dotykanej osoby. Zmniejsza się poziom hormonów stresu, odpręża się system nerwowy, zwiększa się odporność, polepsza się stan emocjonalny. Dlatego brak 8 przytuleń dziennie skazuje nas na różne choroby.

9. Prawo wolności.

Jeśli kogoś kochasz – daj mu wolność. Prawo do własnego podejmowania decyzji, prawo do życia tak, jak on chce, a nie tak, jak chcesz ty. Każdy potrzebuje własnej przestrzeni i raczej nikt nie lubi tkwić w pułapce. Jeśli kogoś kochasz, to uwzględniasz i szanujesz jego życzenia i potrzeby. Nie zawsze jest to łatwe, ale nie ma innej drogi.
Reposted fromteaholic teaholic viawiemzeniespisz wiemzeniespisz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl