Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2016

weirdnik
Artur (12 lat) ma niesłyszących rodziców. Zna więc dwa języki, jak wszystkie słyszące dzieci niesłyszących rodziców: polski i migowy. Zwykle to on jest ich tłumaczem.

To on także wzywa karetkę pogotowia do mamy, która jest w ciąży i nagle zaczyna krwawić. Jadą razem. Po kilku minutach lekarz wychodzi z sali porodowej do czekającego na korytarzu Artura. „Musisz nam pomóc”. Bierze go za rękę. Artur widzi najpierw inne rodzące kobiety, potem swoją mamę i dużo krwi. Staje obok łóżka. Tłumaczy na język migowy polecenia lekarza. Na końcu także to, że dziecka nie udało się uratować.
— Anna Goc, "Głusza", Tygodnik Powszechny, 22.08.16
Reposted from1923 1923 viaoll oll
weirdnik
6553 a3ea
Reposted fromLeoPopeo LeoPopeo viagaf gaf
weirdnik
4300 2054 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasucznik sucznik
weirdnik
2506 c051
Reposted frompablafiorella pablafiorella viasucznik sucznik
weirdnik
2011 f4f3 500
Reposted frompiefge piefge viaTheCrimsonIdol TheCrimsonIdol
weirdnik
Reposted fromtfu tfu viahornypigeon hornypigeon
weirdnik
4814 a4f1 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viahornypigeon hornypigeon
weirdnik
weirdnik
2408 eca2 500
Dilemma #4
8926 4833 500
Reposted frompadmasam padmasam viaikari ikari
weirdnik
5767 dcc2
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaoll oll
weirdnik
3353 820a
Reposted frompablafiorella pablafiorella viaoll oll

August 26 2016

weirdnik
2666 b149
Pow!!
weirdnik
weirdnik
2001 ae7b
Reposted fromintrigante intrigante viairmelin irmelin

August 25 2016

weirdnik
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
weirdnik
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
weirdnik
weirdnik
weirdnik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl