Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2018

weirdnik
Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
— Lima Barreto.
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin

February 14 2017

weirdnik
weirdnik
Narkotyki, objadanie się, alkohol czy seks to po prostu różne środki do osiągnięcia spokoju. Do ucieczki od tego, co wiemy.
— Chuck Palahniuk
weirdnik
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko

July 09 2015

weirdnik
2514 5aa6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
weirdnik
Reposted fromfapfapfap fapfapfap
weirdnik
Reposted fromfapfapfap fapfapfap
weirdnik
weirdnik
weirdnik
Reposted fromfapfapfap fapfapfap
weirdnik
weirdnik
weirdnik
0929 0172
Reposted fromfungi fungi viaikari ikari
weirdnik
-Uzależniłem się - mruknął (...)
-Uzależniłem się od Twoich słów. Od Twojego ciepła, które jest dla mnie jak błogosławieństwo. Od Twoich oczu, w których ciągle widzę cień uśmiechu. Od Twoich warg, których słodki posmak ciągle czuję gdzieś w zakamarkach mojego umysłu. Od myśli, które ciągle krążą wokół Ciebie (...)
-I wiesz... Boję się tego. Boję się, że znikniesz. Że będę musiał jakoś bez Ciebie wytrzymać. Że będę musiał wrócić do tego, co było wcześniej. Do mroku myśli i cienia wspomnień. Do monotonnych dni i nieprzespanych nocy, spędzonych
na myśleniu "co by było gdyby". Do melancholii. Do istnienia i nieżycia. Do tylko funkcjonowania.
— Bard od Siedmiu Boleści
Reposted frommiss-reckless miss-reckless viadilemma dilemma
weirdnik
weirdnik
weirdnik
5136 cd2a 500
weirdnik
Reposted fromPortal Portal viaikari ikari

July 07 2015

5518 a14c
Reposted fromekelias ekelias viairmelin irmelin
weirdnik
4563 94c6 500
Reposted fromnlght nlght viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl